​Live Language
เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรองจาก British Council โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเอื้ออย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆนานาชาติที่ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนให้นักเรียนเข้าใจและสนุกสนานไปกับการเรียน ด้