News & Events | ข่าวสารกิจกรรม
พบกับ Ivar Moller จาก University of St Andrews
Date: Monday 10 September 2018
Time: 17:00 - 18:00
Location: McDucation Office, Trendy Building ชั้น 1A, สุขุมวิท 13, BTS นานา (Click for map)

ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายนนี้  เวลา 17:00 – 18:00 น.  พบกับ Ivar Moller ตัวแทนมหาวิทยาลัย St Andrews ซึ่งจะมาบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้คำแนะนำนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรต่างๆ


The University of St Andrews เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 3 ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอ