เรียนต่อ Data Science, Business Analytics, และ FinTech ที่ไหนดี? Scotland vs. UK

News & Events | ข่าวสารกิจกรรม
เรียนต่อ Data Science, Business Analytics, และ FinTech ที่ไหนดี? Scotland vs. UK

เรียนต่อ Data Science, Business Analytics, และ FinTech ที่ไหนดี? UK vs. Scotland รีวิว
 
Big Data คือกลุ่มชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากและซับซ้อน เกินกว่าที่ traditional data-processing application software จะประมวลผลได้ เช่นข้อมูลใน Social Network, อีเมล, การใช้งานโทรศัพท์, สภาพอากาศ, โรคระบาด ฯลฯ  ซึ่งความซับซ้อนจะอยู่ที่เทคนิคการบันทึก การจัดเก็บ การค้นหา และวิเคราะห์ชุดข้อมูล ซึ่งสามารถทำไปใช้ในทางบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด รวมถึงสาธารณสุข และความมั่นคงประเทศ
 
การศึกษาด้าน Big Data เป็นที่สนใจมากในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเนื่องจากชุดข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล โดยประมาณคือมากขึ้นเท่าตัวในทุกๆ 40 เดือนนับแต่ปี 1980 ซึ่งเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งข้อมูลมีราคาถูกลงมาก จาก smart phones, อินเตอร์เน็ต, และเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ
 
ส่วน Data Science คือการจัดการ Big Data กล่าวคือ การใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์และสถิติมาใช้ในการบันทึก การจัดเก็บ การค้นหา และวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก โดยหากเป็นการนำไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ธุรกิจจะเรียกว่า Business Analytics ผู้ที่ทำงานด้านนี้จะเรียกว่า Data Analyst โดย Business Analyst จะเป็นตัวกลางระหว่างการวิเคราะห์กลยุทธ์ กับเทคนิคในการไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ใหม่ๆเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวโน้มในอนาคตเพื่อเพิ่มผลประกอบการณ์ทางธุรกิจ ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า Social Medias ต่างๆ มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่เป็นแหล่งในการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคขนาดใหญ่มาก และในแง่การเป็นเครื่องมือทางการตลาด ซึ่งเป็นหัวใจของ Business & Data Analytics
 
ในขณะที่ Financial Technology หรือ FinTech จะเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อจะมาแทนที่บริการทางการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงการโอนเงินและทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency ต่างๆ อนึ่ง สก็อตแลนด์ได้ประกาศตัวว่าจะเป็นประเทศแรกในโลก ที่จะมีตลาดหุ้นที่ทำการซื้อขายโดยใช้ Blockchain Technology โดยไม่ต้องผ่านบริษัทโบรคเกอร์  มหาวิทยาลัย Strathclyde ยังเป็นที่แรกในโลกที่เปิดหลักสูตร MSc Financial Technology อีกด้วย
 
มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจทางด้านนี้ได้แก่
 
University of Stirling:  มหาวิทยาลัยแรกใน UK ที่เปิดหลักสูตร Big Data และมีสาขาวิชาให้เลือกมากที่สุดในยุโรป

- BSc Data Science
- MSc Big Data
- MSc Business Analytics
- MSc Data Science for Business
- MSc Finance and Data Analytics
- MSc FinTech
- MSc Mathematics and Data Science
- PhD Big Data Science

University of Glasgow:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่แรกของ UK

- MSc Data Analytics
- MSc Data Science
- MSc Data Analytics for Economics & Finance

Heriot-Watt University:  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Logistics Business Analysis

- MSc Artificial Intelligence
- MSc Data Science
- MSc Logistics with Business Analysis

University of St Andrews:  มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดใน Scotland

- MSc Applied Statistics and Datamining
- MSc Artificial Intelligence
- MSc Data-Intensive Analysis
- MSc Human-Computer Interactions (HCI)
- PhD Data Science 

University of Dundee:  คอร์ส Data Engineering ที่แรกใน UK

- MSc Data Engineering
- MSc Data Science

University of Aberdeen:  มหาวิทยาลัยศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงาน

- MSc Data Science
- MSc Petroleum Data Management

University of Strathclyde:  มหาวิทยาลัย Top 10 UK ทาง Business และมีคอร์ส Business Analysis เป็นที่แรกของ UK

- MSc Advanced Computer Science with Big Data
- MSc AI and Applications
- MSc Business Analysis and Consulting
- MSc Data Analytics
- MSc Data Science for Politics & Policymaking
- MSc Financial Technology (FinTech)
- MSc Machine Learning and Deep Learning

University of Edinburgh:  มหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 4 ของสก็อตแลนด์

- BSc Data Science
- BSc Statistics with Data Science
- MSc Data Science
- MSc Operations Research with Data Science
- MSc Statistics with Data Science

Edinburgh Napier University:  มหาวิทยาลัยทันสมัยในเมืองเอดินเบอระ

- BSc Data Science
- MSc Data Science

Robert Gordon University:  มหาวิทยาลัยทันสมัยในเมืองอเบอร์ดีน

- MSc Business Analytics
- MSc Data Science

Glasgow Caledonian University:  มหาวิทยาลัยทันสมัยในเมืองกลาสโกว์

- MSc Big Data Technologies 

สำหรับ Ranking ด้าน Data Analytics จะยังไม่มีการจัดอันดับโดยตรง จึงอาจจะต้องดูจาก Ranking ด้าน Computer Science แทน ซึ่งอันดับมหาวิทยาลัยในสก็อตแลนด์จะเป็นดังนี้
 

Computer Science

SUBJECT LEAGUE TABLE 2021 

 1. University of Cambridge
 2. University of Oxford
 3. University of St Andrews
 4. Imperial College London
 5. Durham University
 6. University of Manchester
 7. University of Bath 
 8. University of Glasgow 
 9. University of Leeds
 10. University of Edinburgh
 11. University of Southampton 
 12. University of Warwick
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน