เรียนต่อ Data Science, Business Analytics, และ FinTech ที่ไหนดี? Scotland vs. UK

News & Events | ข่าวสารกิจกรรม
เรียนต่อ Data Science, Business Analytics, และ FinTech ที่ไหนดี? Scotland vs. UK

เรียนต่อ Data Science, Business Analytics, และ FinTech ที่ไหนดี? Scotland vs. UK
 
Big Data คือกลุ่มชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากและซับซ้อน เกินกว่าที่ traditional data-processing application software จะประมวลผลได้ เช่นข้อมูลใน Social Network, อีเมล, การใช้งานโทรศัพท์, สภาพอากาศ, โรคระบาด ฯลฯ  ซึ่งความซับซ้อนจะอยู่ที่เทคนิคการบันทึก การจัดเก็บ การค้นหา และวิเคราะห์ชุดข้อมูล ซึ่งสามารถทำไปใช้ในทางบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด รวมถึงสาธารณสุข และความมั่นคงประเทศ
 
การศึกษาด้าน Big Data เป็นที่สนใจมากในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเนื่องจากชุดข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล โดยประมาณคือมากขึ้นเท่าตัวในทุกๆ 40 เดือนนับแต่ปี 1980 ซึ่งเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งข้อมูลมีราคาถูกลงมาก จาก smart phones, อินเตอร์เน็ต, และเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ
 
ส่วน Data Science คือการจัดการ Big Data กล่าวคือ การใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์และสถิติมาใช้ในการบันทึก การจัดเก็บ การค้นหา และวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก โดยหากเป็นการนำไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ธุรกิจจะเรียกว่า Business Analytics ผู้ที่ทำงานด้านนี้จะเรียกว่า Data Analyst โดย Business Analyst จะเป็นตัวกลางระหว่างการวิเคราะห์กลยุทธ์ กับเทคนิคในการไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ใหม่ๆเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวโน้มในอนาคตเพื่อเพิ่มผลประกอบการณ์ทางธุรกิจ ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า Social Medias ต่างๆ มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่เป็นแหล่งในการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคขนาดใหญ่มาก และในแง่การเป็นเครื่องมือทางการตลาด ซึ่งเป็นหัวใจของ Business & Data Analytics
 
ในขณะที่ Financial Technology หรือ FinTech จะเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อจะมาแทนที่บริการทางการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงการโอนเงินและทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency ต่างๆ อนึ่ง สก็อตแลนด์ได้ประกาศตัวว่าจะเป็นประเทศแรกในโลก ที่จะมีตลาดหุ้นที่ทำการซื้อขายโดยใช้ Blockchain Technology โดยไม่ต้องผ่านบริษัทโบรคเกอร์  มหาวิทยาลัย Strathclyde ยังเป็นที่แรกในโลกที่เปิดหลักสูตร MSc Financial Technology อีกด้วย
 
มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจทางด้านนี้ได้แก่
 
University of Stirling:  มหาวิทยาลัยแรกใน UK ที่เปิดหลักสูตร Big Data และ PhD Big Data Science

 • MSc Big Data
 • MSc Data Science for Business
 • Professional PhD Big Data Science
 • MSc FinTech
University of Glasgow:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่แรกของ UK
 • MSc Data Analytics
 • MSc Data Science
Heriot-Watt University:  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Logistics Business Analysis
 • MSc Logistics with Business Analysis
 • MSc Data Science
University of St Andrews:  มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดใน Scotland
 • MSc Data-Intensive Analysis
 • MSc Applied Statistics and Datamining
University of Dundee:  คอร์ส Data Engineering ที่แรกใน UK
 • MSc Data Engineering
 • MSc Data Science
University of Aberdeen:  มหาวิทยาลัยศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงาน
 • MSc Petroleum Data Management
University of Strathclyde:  มหาวิทยาลัย Top 10 UK ทาง Business และมีคอร์ส Business Analysis เป็นที่แรกของ UK
 • MSc Business Analysis and Consulting
 • MSc Data Analytics
 • MSc Data Science for Politics & Policymaking
 • MSc Advanced Computer Science with Big Data
 • MSc Applied Statistics in Health Science
 • MSc Financial Technology
University of Edinburgh:  มหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 4 ของสก็อตแลนด์
 • MSc Data Science
Edinburgh Napier University:  มหาวิทยาลัยทันสมัยในเมืองเอดินเบอระ
 • MSc Data Science
Robert Gordon University:  มหาวิทยาลัยทันสมัยในเมืองอเบอร์ดีน
 • MSc Data Science
สำหรับ Ranking ด้าน Data Analytics จะยังไม่มีการจัดอันดับโดยตรง จึงอาจจะต้องดูจาก Ranking ด้าน Computer Science แทน ซึ่งอันดับมหาวิทยาลัยในสก็อตแลนด์จะเป็นดังนี้น้องๆที่สนใจเรียนต่อ Data Science, Business Analysis, หรือ FinTech หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในสาขาข้างต้น สามารถลงทะเบียนด้านล่างได้เลยค่า :)
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน