COVID-19 Scholarships: ทุนโควิด-19 สำหรับเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
News & Events | ข่าวสารกิจกรรม
COVID-19 Scholarships: ทุนโควิด-19 สำหรับเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

มหาวิทยาลัยดันดี ในฐานะคณะแพทย์ศาสตร์อันดับ 1 ของสหราชอาณาจักรร่วมกับมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ประจำปี 2564 (the Complete University Guide 2021) และยังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 UK ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Life Science) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สำคัญนี้
 
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วย แมคดูเคชั่น - สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์ จึงขอมอบทุนการศึกษาดังต่อไปนี้ให้กับนักเรียนไทย โดยหวังว่าการอุดหนุนทางการศึกษาในด้านดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันและอนาคต โดยมีรายละเอียดทุนการศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้
 
ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 ปอนด์ จำนวน 2 - 5 ทุน

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล หรือสาธารณสุข หรือสาขาใกล้เคียงอื่น เกียรตินิยมอันดับ 1 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 
ทุนการศึกษามูลค่า 8,000 ปอนด์ จำนวน 8 - 10 ทุน
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล หรือสาธารณสุข หรือสาขาใกล้เคียงอื่น เกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 
ทุนการศึกษามูลค่า 7,000 ปอนด์ จำนวน 2 - 5 ทุน
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล หรือสาธารณสุข หรือสาขาใกล้เคียงอื่น ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 
ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ปอนด์ ไม่จำกัดจำนวน
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล หรือสาธารณสุข หรือสาขาใกล้เคียงอื่น ด้วยผลการเรียนดีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไทย หรือมีปริญญานิพนธ์ดีเยี่ยม หรือมีประสบการณ์วิจัยหรือทำงานที่เกี่ยวข้อง
 
ทั้งนี้สำหรับปีการศึกษา 2021 นี้เท่านั้น ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนและได้รับการตอบรับ จะได้รับการพิจารณาจาก แมคดูเคชั่น – สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์ โดยอัตโนมัติ โดยหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาจะมีดังต่อไปนี้
 

- MSc Infection Prevention & Control  
- MSc Applied Neuroscience
- MSc Biomedical and Molecular Sciences 
- MSc Biomedical and Molecular Sciences with Entrepreneurship
- MSc Biomedical and Molecular Sciences with Marketing
- MSc Biomedical and Molecular Sciences with Business 
- MSc Biomedical and Molecular Sciences with Management 
- MSc Biomedical Engineering
- MSc Diabetes Care, Education & Management
- MSc Human Clinical Embryology and Assisted Conception
- MSc Medical Imaging
- MSc Motion Analysis
- MSc Nursing
- MSc Nursing & Health
- MSc Orthopaedic and Rehabilitation Technology
- MSc Precision Medicine
- MSc Psychological Therapy in Primary Care
- MSc by Research in Life Science 
 •      -  Agritech and Plant Sciences 
 •      - Cell Signalling
 •      - Computational Biology
 •      - Developmental and Stem Cell Biology
 •      - Drug Discovery
 •      - Gene Regulation and Expression
 •      - Immunology/immunotherapy
 •      - Microbiology
 •      - Neurodegeneration 
- MEd Medical Education
- MPH Public Health
- Master in Orthopaedic and Rehabilitation Technology
- Master in Orthopaedic Science
- Master in Orthopaedic Surgery
- PGCert Medical Education (Anesthetists)
- PGCert Medical Education (Surgeons)
- PGCert Medical Education (General Practitioners)
- PGCert Medical Education (Oncology)
- PGCert Medical Education (Radiology)
- PGCert Medical Education (Simulation)
- PGCert Dental Education

 
โดยทุนการศึกษาดังกล่าว จะหักจากค่าเรียนเต็ม เช่น นักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตร MSc Infection Prevention & Control ค่าเรียนจะลดจาก £18,950 เหลือ £8,950 หรือประมาณ 360,000 บาทตลอดหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษายังต้องรับผิดชอบค่ากินอยู่เองขณะเรียนอยู่ในสหราชอาณาจักรโดยประมาณ 5 แสนบาทต่อปี
 
น้อง ๆ คนไหนสนใจสามารถลงทะเบียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้เลยค่ะ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

CAPTCHA security code
*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน