Universities in Scotland | มหาวิทยาลัยในสก็อตแลนด์

สก็อตแลนด์มีสัดส่วนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ World’s Top Universities ต่อจำนวนประชากรมากกว่าประเทศใดๆ ในโลก1 และเป็นประเทศที่ ประชากรมีระดับ การศึกษาสูงที่สุดในยุโรป โดยสูงกว่าฟินแลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ2 นอกจากนี้มหาวิทยาลัย 15 แห่งในสก็อตแลนด์มีการสอนและ งานวิจัย ครอบคลุมในแทบทุกสาขาวิชา และมีชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องคุณภาพการศึกษา จากการสำรวจของ National Student Survey 2013 ยัง พบว่า มหาวิทยาลัยในสก็อตแลนด์ได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษา (Student Satisfaction) และโอกาสในการได้งาน (Career Prospect) โดยเฉลี่ย ดีกว่า มหาวิทยาลัยในเขตอื่นๆ ของUK (England, Wales, และ Northern Ireland)3

ทั้งหมดนี้ เป็นผลสะท้อนมาจากการให้ความสำคัญทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ ซึ่งนำไปสู่งานวิจัยและการค้นพบที่สำคัญๆ ของโลกมากมาย ตั้งแต่เครื่องจักร ไอน้ำ (James Watt) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Adam Smith) ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (Maxwell) ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิคส์ (Kelvin และ Rankine) โทรศัพท์ (Alexander Graham Bell) ยาปฎิชีวนะ (Alexander Fleming) โทรทัศน์ (John Logie Baird) ตู้เย็น (William Cullen) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังลม (James Blyth) เครื่องสแกนเอ็มอาร์ไอ (John Mallard) ตู้เอทีเอ็ม (John Shepherd-Barron) และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนั้น สก็อตแลนด์ ยังเป็นแม่แบบการศึกษาของหลายๆประเทศที่สำคัญ อาทิ หลักสูตรปริญญาตรีแบบ 4 ปีที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกา รวม ไปถึง มหาวิทยาลัยที่สำคัญหลายแห่งของโลก ที่ก่อตั้งตามแบบของมหาวิทยาลัยสก็อต เช่น McGill Universityและ Queen’s University ในแคนาดา คณะแพทย์ แห่งแรกของสหรัฐอเมริกาที่ University of Pennsylvania คณะแพทย์แห่งแรกของจีนที่ University of Hong Kong และคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งแรกใน ญี่ปุ่น ซึ่งต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยโตเกียวก็ถูกก่อตั้งและวางหลักสูตรขึ้นโดยคณาจารย์จากสก็อตแลนด์

1. Per head of population จากการจัดอันดับของ Times Higher 2014 และ QS University Ranking 2014.
2. UK Office for National Statistics. The Independent 6 June 2014.
3. National Student Survey 2013. BBC 26 June 2014

Scottish Universities Alumni
Eiad, MPhil by Research Cardiovascular Science
"The University of Edinburgh เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการโดยเฉพาะในสาขา Epigenetic ที่กำลังจะเริมเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อนักศึกษารวมทั้งเพื่อนๆ และบุคคลากรที่ดีงามค่ะ Edinburgh เป็นเมืองที่มองตรงไหนก็สวย มีทั้งปราสาท ตึกโบราณ ตึกแบบโมเดิร์น ธรรมชาติ ภูเขา ..."
Fond, MSc International Accounting and Finance
"The reason why I chose McDucation is they provided good services for all students not only before applying the universities but also after coming to Glasgow. Why I prefer to study in Scotland… Strathclyde Business School is one of the business schools in the world hold "triple accred..."
Dui, MSc Media Arts and Imaging
"ทำไมท่านจึงเลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศสก็อตแลนด์: สก๊อตแลนด์เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีอะไรมากมายกว่าที่คิด เป็นประเทศที่สังคมตื่นตัวในการเรียนรู้และค้นคว้าทางวิชาการตลอดเวลา อีกทั้งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และระบบการศึกษาที่เป็นต้นแบบให้กับหลายประเทศ ความประทับใจที่ได้จากการเรียนในสก็อตแลนด์: สก๊อต..."
Job, MSc Energy
"To my mind, Scotland is the best learning environment even quite place surrounded by natural particularly in HWU and online academic database or library system which I can easy to learn anything by myself, not depend on classes or teachers. It would be very good when you will become engineers or ..."
*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน