Free Support
แมคคูเดชั่น - สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อ สก็อตแลนด์ ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์และ เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการและได้รับความสนับ สนุนทางการเงินจากมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ นักเรียนสามารถติดต่อ McDucation ได้โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน

ให้คำแนะนำ
หลักสูตร เกณฑ์การสมัคร การเตรียม เอกสาร เพื่อโอกาสที่จะได้เข้าเรียน มากที่สุด

สมัครเรียน
ตรวจสอบเอกสาร และประสานงานกับ มหาลัยได้ทันที เมื่อมีความผิดปกติ เช่น ใบสมัครไม่ได้รับการพิจารณาด้วยเหตุผล ที่ไม่สมควร

ติดตามผล
ติดตามผลสมัครเงื่อนไขการตอบรับ Presessional course การตอบรับ Deposit และ Deadline

วีซ่านักเรียน
ตรวจสอบเอกสารวีซ่า เอกสารการเงิน และ CAS จากแต่ละสถาบันใน สก็อตแลนด์โดยเฉพาะ

เตรียมตัวก่อนไป
ช่วยเหลือหลังได้รับการตอบรับในเรื่อง คอร์สภาษา หอพัก การเดินทางและ Scotland Party เพื่อพบปะเพื่อนนักเรียน ที่จะไปเรียนต่อปีเดียวกัน

ศิษย์เก่า
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน กิจกรรม Reunion เครื่อข่ายธุรกิจศิษย์เก่า Career Services
Scottish Universities Alumni
Pear, MSc International Marketing
" รีวิว International Marketing, Strathclyde ดีไหม ทำไมถึงตัดสินใจเรียนต่อสาขาวิชานี้? สาขานี้ช่วยต่อยอดสาขาวิชาที่เรียนตอนปริญญาตรีและประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด ให้มีความ international และ practical มากขึ้น   ขอยกตัวอย่างวิชาเรียนซักสองสามวิขาที่เรียนแล้ว..."
Mos, MSc TESOL
"รีวิวเรียนต่อ MSc TESOL ที่ Glasgow  Edinburgh English Literature UK Linguistics การเรียน ผมเลือกเรียนสาขา MSc TESOL ที่ University of Glasgow เพราะรายวิชาที่เปิดสอนเน้นทั้งด้านทฤษฎีการสอน หลักภาษา และ ด้านปฏิบัติที่ได้ฝึกสอนจริงกับนักเรียน ซึ่งเหมาะกับผมที่ยังไม..."
Sak, Pre-sessional English Course
"รีวิว Pre-sessional English Course, Heriot-Watt ดีไหม   ทำไมถึงตัดสินใจเรียนหลักสูตร Pre-sessional English Course ของ Heriot-Watt University อื่ม ขอตอบเป็นข้อ ๆ นะครับ 1) ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงเท่าไรครับ ฮ่า ๆ ได้ IELTS แค่ 5.5 เองครับ ซึ่งผมหวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยผมพัฒนาภาษ..."
Boo, PhD Marketing
"รีวิว PhD Marketing, Stirling ดีไหม This is my second time applying for uni via McDucation (1st Master at Strathclyde and 2nd Ph.D at Stirling). I would say that you are my first and only one choice I consider to consult with. Because you have helped me from the start since selecting the cours..."
*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน