Free Support
แมคคูเดชั่น - สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อ สก็อตแลนด์ ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์และ เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการและได้รับความสนับ สนุนทางการเงินจากมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ นักเรียนสามารถติดต่อ McDucation ได้โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน

ให้คำแนะนำ
หลักสูตร เกณฑ์การสมัคร การเตรียม เอกสาร เพื่อโอกาสที่จะได้เข้าเรียน มากที่สุด

สมัครเรียน
ตรวจสอบเอกสาร และประสานงานกับ มหาลัยได้ทันที เมื่อมีความผิดปกติ เช่น ใบสมัครไม่ได้รับการพิจารณาด้วยเหตุผล ที่ไม่สมควร

ติดตามผล
ติดตามผลสมัครเงื่อนไขการตอบรับ Presessional course การตอบรับ Deposit และ Deadline

เอกสารเดินทางเข้าประเทศนักเรียน
ตรวจสอบเอกสารการขอเข้าประเทศ เอกสารการเงิน และ CAS จากแต่ละสถาบันใน สก็อตแลนด์โดยเฉพาะ

เตรียมตัวก่อนไป
ช่วยเหลือหลังได้รับการตอบรับในเรื่อง คอร์สภาษา หอพัก การเดินทางและ Scotland Party เพื่อพบปะเพื่อนนักเรียน ที่จะไปเรียนต่อปีเดียวกัน

ศิษย์เก่า
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน กิจกรรม Reunion เครื่อข่ายธุรกิจศิษย์เก่า Career Services
Scottish Universities Alumni
Tib, LLM International Commercial Law
"รีวิว LLM International Commercial Law, Glasgow ดีไหม McDucation เพราะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องเรียน และที่พัก เลือกสกอตแลนด์เพราะเป็นเมืองที่น่าอยู่สงบ เลือก  น้องๆที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลักสูตรนี้ที่ Glasgow ดีไหม มหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร สามารถลงทะเ..."
Meaw, MSc Pharmacy
"รีวิว MSc Pharmacy, Strathclyde ดีไหม แมคดูเคชั่นเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Strathclyde พี่ๆ ให้คำปรึกษาและติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยให้อย่างรวมเร็ว ขอบคุณพี่ริน พี่หมีและพี่เจมส์มากๆ ค่ะ ที่ทำให้หนู้ได้มีโอกาสเรียนต่อที่นี่ Strathclydeเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความเป็นเมืองใหญ่ผสมผสานกับธรรมชาต..."
Ngim, PhD Nursing
"รีวิวการไปเรียนต่อ PhD Nursing, Edinburgh University ทำไมท่านจึงเลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศสก็อตแลนด์ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในคณะที่สนใจที่จะศึกษาต่อได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ความประทับใจที่ได้จากการเรียนในสก็อตแลนด์ ลักษณะบ้านเมืองสวยงามมาก ระบบสาธารณูปโภค การเดินทาง และความปลอดภัยอยู..."
Mai, MSc Finance and Management
"รีวิวเรียนต่อ MSc Finance and Management ที่ uk University of Strathclyde Edinburgh  แนะนำตัวคร่าวๆ ชื่อ Nalintip Piyaseth (Mai ไหม) นะคะ – จบปริญญาตรีสาขา Economics จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท MSc Finance and Management มาจาก University of Strathclyde ตอนที่จบม..."
*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน