รีวิวศิษย์เก่า | | University of Strathclyde Alumni Review
Scottish Universities Alumni
Jenny Gazzard
Former International Recruitment Officer
University of Strathclyde
"Working with McDucation is an absolute pleasure. Their counseling staff are extremely knowledgeable about Strathclyde programmes and admissions processes, and they work hard to ensure that students enroll on the right course for them and that they and have a quick and problem-free application experience.  McDucation offer a huge amount of additional support to help their students prepare to study and live at Strathclyde, from visas to accommodation and even where to go shopping in Glasgow! They have also done a great deal to help create a close-knit and active community of Thai ‘Strathclyders’ encompassing applicants, current students and alumni. We would highly recommend working with McDucation to any student looking for help with their application to Strathclyde."

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน