รีวิวศิษย์เก่า | International Business | Robert Gordon University Alumni Review
Scottish Universities Alumni
Siripha Rungsrisutthiwong (Mui)
MSc International Business
Robert Gordon University
"รีวิว MSc International Business, Robert Gordon ดีไหม

McDucation made my application for master degree easier and was very helpful when I have problems during the application process and visa application process. I recommend students to contact McDucation because it has quick response in every question I ask and provides me suggestions and recommendations if I have any problems or questions about application, study and accommodation. Moreover, it has good connection with many universities, which enables me to get quick response from the university that I interest.

Scotland is a good country: nice people, nice weather, and convenient transportation. My city is Aberdeen. Although this city is relatively peaceful, it is good for study.

I like the teaching system at RGU because apart from the lecture class, it provides tutorial class so that students review what they learnt so far and meet many international friends in the class as well. 

This programme is about business management both inside the country and overseas. It consists of finance for manager, business environment, managing people, international business, marketing as well as performance planning and decision making. These provide me critical analysis and thinking skills as I had to do many coursework. It is also very useful when you work in the future. 

Furthermore, this programme has a good course leader because he gave all students suggestions about study i.e. how to write good essays, how students manage our time if they want to work part time job, what students should do if they want to get A Grade, and what students should prepare in the exam. The exam at RGU was quite hard for me because my speed of writing is slow, which enables me unable to answer all questions in the exam. However, if we prepare well, we can do it.

น้องๆที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลักสูตรนี้ที่ Robert Gordon ดีไหม มหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร สามารถลงทะเบียนที่ช่อง “สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม” ด้านล่างนี้ได้เลยค่า"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน