Kingdom of Fife and St Andrews | เขตปกครองพิเศษ ไฟฟ์และเซนต์แอนดรูส์


 เขตการปกครองพิเศษในสก็อตแลนด์
 ที่ตั้งของเมืองเก่าแก่ที่เป็นถิ่นกำเนิดของกีฬากอล์ฟ

Kingdom of Fife และ St Andrews เป็นเขตการปกครองพิเศษในสก็อตแลนด์ที่ตั้งอยู่ระหว่างฝั่งแม่น้ำเทย์และแม่น้ำฟอร์ท

เมือง St Andrews ตั้งอยู่ระหว่างเมืองดันดีและเมืองเอดินเบอระทางตะวันออกของไฟฟ์ มีลักษณะเป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่เป็นถิ่นกำเนิดของกีฬากอล์ฟ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากมายที่เดินทางมาที่เมือง St Andrews เพื่อที่จะมาฝึกซ้อมกอล์ฟ หรือมาเรียนกอล์ฟที่ Old Course ซึ่งได้รับการขนานนามว่ามีหลักสูตรกอล์ฟที่ดีที่สุดในโลก

เมือง St Andrews เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูส์ ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของสก็อตแลนด์ นับเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นอันดับสามของสหราชอาณาจักรรองจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์

พาเที่ยว Scotland 6 เมือง 12 มหาลัย ตอนที่ 3 - ดันดี เมืองริมน้ำสวยจับตากับไอแดดอุ่น ๆ & แวะชม เซ็นแอนดรูวส์ มหาวิทยาลัยเก่าแก่สุดของสก็อต
มหาวิทยาลัยในเมือง Kingdom of Fife and St Andrews | เขตปกครองพิเศษ ไฟฟ์และเซนต์แอนดรูส์
เมืองอื่นๆในสก็อตแลนด์
*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน